Vår utrustning

Vi använder professionell utrustning för att åstadkomma det resultat vi och våra kunder efterfrågar. Vi använder Graco Linelazer 3400 och vår senaste maskin Graco Linelazer IV.