Vår utrustning

Vi använder professionell utrustning för att åstadkomma det resultat vi och våra kunder efterfrågar. Vår senaste maskin är den i sammanhanget välkända Graco Linelazer 3400.